Kontakt telefoniczny Kontakt telefoniczny

Ikona mapa

  ul. Pułaskiego 71/1, 33-380 Krynica-Zdrój
recepcja@silesiakrynica.pl

Facebook
Rezerwacja online
Spacer3D
Festiwal Biegowy
Centrum wypoczynku Damis Krynica

Regulamin


 

Dyrekcja  Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie ośrodka, jest dostępny do wglądu w recepcji, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej .

 

§1

1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00.

2. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Jeżeli Gość zrezygnuje z dalszego pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby hotelowej, opłata za pobyt w danym dniu nie zostanie zwrócona.

 

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji w przeddzień , w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Posiłki wydawane są w jadalni ośrodka tylko w określonych godzinach. Śniadania od 8.00 do 10.00, obiady od 13.00 do 15.00, kolacje od 18.00 do 19.00. Informacje na temat świadczeń żywieniowych poza śniadaniem można zgłaszać codziennie w recepcji ośrodka dzień wcześniej .

 

§3

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W ośrodku obowiązuje zasada ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest, używanie w pokojach  grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

5. Na terenie ośrodka, w tym w pokojach i na balkonach ,zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010r o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Palenie dozwolone jest przed wejściem do budynku.

6. Sprzęt narciarski nie może być przechowywany w pokojach hotelowych. Prosimy o pozostawianie sprzętu narciarskiego w narciarni hotelowej. Niedopuszczalne jest chodzenie w obuwiu narciarskim w pomieszczeniach hotelowych.

§4

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres , za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju i na terenie ośrodka od godz. 7-ej do godz. 22-ej.

3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę fizyczną pracownikowi lub innym przebywającym osobom w ośrodku lub też w inny sposób zakłóci spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.

 

§5

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi Dyrekcji niezwłoczną reakcję.

2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

2) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w ośrodku,

3) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

 

§6

Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą ,

2) budzenie o oznaczonej godzinie

3) przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w ośrodku,

4) przechowanie bagażu; ośrodek może odmówić przyjęcia na przechowanie  bagażu w  terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.

 

§7

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia znajdującego się na terenie parkingu pojazdu, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§9

1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

3. W przypadku drastycznego naruszenia obowiązującego regulaminu i zasad współżycia ośrodek zastrzega sobie prawo usunięcia gościa o dowolnej porze.

 

§10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju lub na terenie ośrodka będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez jeden miesiąc.

 

 

§11

 Dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki są równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych. Gość posiada prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich korygowania.

Dyrekcja Ośrodka